Els alumnes del nostre centre de 1r del cicle d'FP Bàsica d'electricitat varen muntar una taula on varen exposar diferents panells d'electricitat i varen explicar la feina que es fa al cicle durant els dos dies que durava la Fira de Formació Professional a l'IES Manacor.