El passat dijous 15 de desembre els alumnes de 1r i 2n d'FP Bàsica d'electricitat van fer la visita Una autopista darrera l'endoll, organitzat per l'empresa Red Eléctrica de España.

Es tracta d'un recorregut interactiu per descobrir què és l’electricitat, com es transporta i gestiona. L'objectiu de la mostra és donar a conèixer el funcionament del sistema elèctric i sensibilitzar la població que la millora de l’eficiència energètica és cosa de tots.

L'exposició es divideix en tres àmbits:

  1. Un primer àmbit de l’exposició es dedica als principis físics de l’electricitat, a les mil i una cares d’aquest fenomen.
  2. El segon àmbit explica el procés del subministrament elèctric: el repte de l’equilibri entre la generació i el consum. Com es genera l’electricitat?, com viatja per les xarxes elèctriques?, com arriba fins a les nostres cases? En definitiva, què és i com funciona un sistema elèctric.
  3. En el tercer àmbit, el visitant, com a ciutadà i com a consumidor, es converteix en protagonista. Per mitjà d’elements interactius, podrà conèixer com consumim l’electricitat i quin efecte tenen els nostres hàbits de consum en el conjunt del sistema.