El Director va acompanyar a les alumnes de l'IES Sineu i les seves famílies a la recollida de guardons al Rendiment Acadèmic Excel·lent de l' ESO, corresponents al curs 2016-2017.

Del conjunt de guardonats de Mallorca, 63 han estat per a alumnes que el curs passat varen finalitzar els estudis de primària i els 296 restants són per a alumnes que han finalitzat l'ESO. Les guardonades del nostre centre han estat:

Martina Fernández de Herédia Socias

Maria Pastor Bauzà

i

Maria Vallés Llabrés

Aquests premis, que sumen un total de 473 alumnes a totes les Illes, reconeixen l'esforç com a estímul que propicia la motivació pels estudis, potencien la millora dels resultats acadèmics i la formació personal i valoren el rendiment acadèmic excel·lent.

Poden obtenir aquest premi aquells alumnes que hagin finalitzat el quart curs d’educació secundària obligatòria en la convocatòria ordinària de juny i hagin obtingut una nota mitjana a tota l’etapa igual o superior a 9.

El Director ha felicitat personalment a les famílies i les ha acompanyades a l'acte que ha tingut lloc al palau de congressos de Palma.

Formulari de contacte

 

 

 

 

 

Calendari