El departament de matemàtiques va organitza una sortida per la realització de les proves Cangur i una gincana a Inca.