Els tutors de 3r d'ESO han organitzat unes xerrades pels alumnes sobre la prevenció del consum de drogues i alcohol, organitzades com a part del pla tutorial de 3r d'ESO.