35 alumnes de 3r d'ESO de l'IES Sineu han anat a la ciutat de Londres, aquest és el diari gràfic de la seva aventura:

1: Goodbye Mallorca! 2: ja a Londres (in London) 3/4: trobada amb les "families" 5/6: diumenge a dins el tren, camí de London. 7: visita al "National History Museum" 8: en el "tube" 9: "National Gallery" i "Trafalgar Square"... and rain! 10: incredible... ·the British Museum!! 11-13: dimarts a London, sol i vista al "Tower Bridge" 14/15: "Big Ben" 16: esperant a la reina... 17/18 fotos de grup