L'IES Sineu (1999) està ubicat a la sortida del poble anant cap a Lloret (als Clapers). Està ben comunicat tant amb el tren com amb el Centre de Salut. El centre educatiu acull estudiants de nou pobles del Pla de Mallorca: Ariany, Costitx, Lloret, Llubí, Maria, Petra, Sant Joan, Sencelles i Sineu.  

El centre compta amb 101 professors ,9 d'ells a mitja jornada, amb una mitjana d'edat de 48,7 anys, dels quals 61 (60,4%) tenen destí definitiu al centre, 3 a mitja jornada i 2 en serveis especials.4 estan en comissió de serveis, 1 desplaçat per manca d'horari, 11 són opositors en pràctiques , 23 són interins (13 a mitja jornada) i 1 personal laboral per donar les classes de Religió amb 4/5 parts de la jornada destinada al centre i compartida amb l'IES Santa Maria.

El nombre d'alumnes matriculats el curs 2018-19 és de 895, dels quals 700 cursen ESO i 132 batxillerat, 29 a FP bàsica i 34 Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Es distribueixen de la següent manera: 8 grups de primer d'ESO (210 alumnes), 7 grups de segon d'ESO, del qual un és el de PMAR (170 alumnes), 7 grups de tercer d'ESO -un de PMAR- (153 alumnes), 6 grups de 4t d'ESO -un de PRAQ- (134 alumnes), 3 grups de primer de batxillerat (66 alumnes) , 3 grups de segon de batxillerat (66 alumnes), 2 grups de FPB d'auxiliar d'electricitat i electrònica (29) i 2 grups de CFGM de tècnic de microsistemes informàtics i xarxes : un de primer amb 24 alumnes i un de segon amb 10 alumnes. El present curs el centre tendrà 38 grups en total.

Es compta també amb un programa ALTER/PISE per atendre a diferents alumnes que no es troben en condicions de seguir el ritme normal de les classes i que demostren falta d'interès per l'estudi. El programa compta amb la col·laboració dels serveis socials de la Mancomunitat del Pla. Hi ha actualment 7 alumnes proposats per aquest programa. Els alumnes d'ALTER/PISE vendran al centre un dia per setmana, el dijous, i la resta dels dies aniran a fer activitats alternatives als ajuntaments o empreses assignades.

L'edifici original de 1999 es va haver d'ampliar el 2005. Per això hi ha dos edificis intercomunicats entre si per les aules del CFGM. Compta, a més, amb una sala d'actes i té empriu al pavelló municipal. De més a més, es disposa de dos patis molt espaiosos i una entrada gran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendari