Orienta 2017/18 és un programa dirigit a alumnes que inclou informació actualitzada dels estudis que actualment s'imparteixen (LOMCE, FP bàsica, itineraris LOE encara vigents, nous títols d'FP, Graus Universitaris). També podem trobar les notes de tall actualitzades, qüestionaris d'Orientació Escolar adaptats a l'edat i el tipus d'estudis, qüestionaris professionals, blogs interessants, etc... Tot presentat de forma atractiva, senzilla i intuïtiva. Funciona sota Windows, Linux i Mac (Wine).:

           

 

 

 

 

 

 

 

Calendari