Orientació acadèmica per alumnes de d'ESO

 

 

Accés a la Universitat

Accés i admissió als estudis de grau de la UIB.

Aquí disposeu de tota la informació relativa a les proves d'accès a la Universitat: en què consisteixen, paràmetres de ponderació, graus amb limitació de places,...

http://estudis.uib.es/grau/acces/

Accés amb el títol de batxillerat o equivalent:

http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/

 

Preguntes freqüents_UIB:

En aquesta adreça podreu trobar informació variada sobre els estudis a la UIB: accés, admissió, beques, graus, doctorats, màsters universitaris, idiomes, programes d'intercanvi, recursos i serveis, serveis TIC i tràmits administratius.

http://estudis.uib.cat/informacioperalumnes/Preguntes-frequents/

 

Paràmetres de ponderació per a l'admissió:

https://estudis.uib.cat/grau/acces/parametres

 

Notes de tall de la UIB:

https://estudis.uib.cat/grau/acces/notes-de-tall

 

Models d'examens per a les PAU a la UIB i criteris de correcció.

En aquesta pàgina trobareu informació sobre les matèries de la PAU a la UIB, com també els criteris generals de correcció i models d'exàmens de distintes convocatòries de cursos anteriors

http://estudis.uib.es/grau/acces/batxiller/Info_materies/

 

Vinculació d'estudis de grau amb les diferents branques de coneixement:

http://estudis.uib.es/grau

 

Beques i ajuts:

http://estudis.uib.cat/informacioperalumnes/Beques-i-ajuts/

 

ACCÉS A TOTES LES UNIVERSITATS ESPANYOLES:

Notes de tall de diferents estudis de grau a diferents universitats espanyoles:

Enllaç que ens informa de les notes de tall de diferents carreres a diferents universitats. Teniu en compte que les notes reals estan recollides a cada universitat, aquestes només són orientatives.

http://www.notesdetall.com/index.php

 

Orientació Acadèmica Balears:

Aquesta és una web que informa de la nota d'admissió i dels paràmetres de ponderació de les diferents universitats de diferents comunitats autònomes.

http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/selectividad/nota-admision-parametros-ponderacion/

 

Universitats d'Espanya: Universidad.es (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, MECD):

Enllaç que informa de les universitats a Espanya, titulacions, beques, titulacions en anglès, movilitat d'estudiants, etc.

http://universidad.es/universidades

 

Cercador del MECD (Ministeri d'Educació, Cultura i Esports) de títols i universitats:

Aplicació del Ministeri d'Educació que informa de tota l'oferta de titulacions de les universitats espanyoles i de les respectives notes de tall. Permet cercar per nivell d'estudis, notes de tall, àmbit de coneixement, comunitat autònoma, universitats...

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action

 

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD): Registre d'universitats, centres i títols (RUCT):

Proporciona informació rellevant sobre les universitats, centres i títols que conformen el sistema universitari espanyol (títols de grau, màsteris i doctorats oficials).

https://www.educacion.gob.es/ruct/home

 

ACCÉS A LES UNIVERSITATS CATALANES:

ACCESNET:

En aquesta pàgina podreu trobar tota la informació per a l'accés als esudis de les universitats catalanes (preinscripció universitària, notes tall, taules de ponderació, etc.)

https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html

 

Taules de ponderació per a l'accés a les universitats catalanes

Notes de tall de les universitats de Catalunya (1a assignació, Juny 2015)

 

Estudis universitaris a Catalunya:

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/estudis_universitaris

Preinscripció a les universitats catalanes

 

Terminis de Preinscripció per a les universitats públiques CATALANES i Universitat de Vic:

https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html

 

Beques i ajuts:

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/ajuts_i_beques/

 

Formació Professional

Formació Professional Illes Balears:

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M14

 

Formació Professional del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (MECD):

http://www.todofp.es/

 

Ensenyaments de Règim Especial

 Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca:

http://www.conservatoridemallorca.com

 

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears:

http://www.conservatorisuperior.com

 

Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears:

http://www.escoladisseny.com

 

Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB):

http://www.esadib.com

 

IES Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears (CTEIB):

http://www.iescteib.org

 

 

 

 

Calendari