mediacio

Servei de Mediació

 

Aquesta comissió està formada per professors, alumnes, pares i personal no docent del centre, i té com a objectiu prevenir, analitzar i solucionar les situacions conflictives que puguin sorgir

 

El passat dilluns dia 15 de febrer de 2016 es va dur a terme al saló d'actes de l'IES Sineu una jornada de formació per als alumnes de 2n d'ESO que s'havien presentat voluntaris per a formar part de l'equip de mediació de l'IES Sineu.

En total varen participar 33 alumnes, 2 professors i en Vicenç Rul·lan, formador de l'Institut per a la Convivència de la Conselleria d'Educació.

La sessió de formació, que va començar a les 8,00h i va acabar a les 14,00h, va ser tot un èxit i tant els professors com els alumnes varen participar i gaudir de les activitats desenvolupades.

D'aquesta manera l'equip de mediació augmenta significativament el seu nombre de mediadors i ara solament ens queda començar a posar en pràctica tot el que han aprés.

Podeu consultar el programa del curs de formació per a Mediadors al següent enllaç:

Curs Mediadors

Com funciona el Servei de Mediació Escolar (SME) de l’IES Sineu?

 

1.L’Equip de Mediació:

L’Equip de Mediació és l’encarregat de dur a terme les mediacions i de preparar i formar als futurs mediadors i mediadores.

Està obert a tothom, i tothom pot formar part del mateix després d’un procés de formació inicial.

Per agilitzar el seu funcionament compta amb un coordinador i una Comissió de Mediació; igualment compta amb 8 parelles d’alumnes mediadors que amb el suport d’un professor observador asseguren el servei durant tot el curs .

El nostre objectiu és dur a terme les mediacions demanades en un termini de 24/48 hores.

Tot el procés queda registrat (full de demanda, full de registre de la trobada de mediació i full de seguiment del cas) fins que la mediació queda tancada.

 

2. Qui hi pot accedir i com?

El servei de mediació, inicialment, va dirigit a tot l’alumnat del centre (ESO, FP i Batxillerat)

En un futur pròxim i quan l’equip compti amb més experiència, el ventall s’obrirà també a mediacions mixtes (professor/alumne, mare/professor, alumne/conserge...).

Els alumnes poden demanar la mediació de forma directa (mitjançant el seu tutor-a, el coordinador del servei o qualsevol altre professor-a), o poden ser aconsellats per una segona persona ( tutors, cap d’estudis, alumnes mediadors, coordinador, ...).

1.Que és la mediació?

La mediació és un procès estructurat de gestió de conflictes en què les persones enfrontades es reuniexen en presència dels mediadors/es i , mitjançant el diàleg, busquen sortides al problema conjuntament.

 

La mediació té les següents característiques:

 

 • És voluntària.

 • És confidencial.

 • Els acords i les decissions les prenen lliurement i responsablemente les persones en conflicte.

 

2.Quin és el rol de la persona mediadora?

 

Els mediadors i les mediadores treballen activament per tal de:

(1) acollir els protagonistes del conflicte

(2) centrar la trobada de mediació en l’exploració del problema i les posibles vies de solució.

 

La persona mediadora ha d’observar els següents preceptes:

 • No jutjar.

 • Mantenir la confidencialitat, excepte en les situacions de falta molt greu.

 • Vetllar per tal que l’acord sigui equitatiu.

Al nostre institut els mediadors actuen per parelles.

 

3. Qui pot ser mediador?

 

Qualsevol persona del centre (menys els alumnes de 1r d’ESO) poden formar part de l’equip de mediació. Ara bé, la pràctica de la mediació requereix formació i compromís personal.

 

4. Es poden mediar tots els conflictes?

 

En un principi tots els conflictes són mediables però hi ha un parell de situacions en les que no s’aconsella mediar:

 

 • La situació plantejada constitueix una falta molt greu o un delicte.

 • Algú necessita asistencia terapèutica.

 • Les persones encara es troben massa afectades per parlar-ne.

 

5. Quins beneficis aporta la mediació?

 

La mediació proporciona una sortida constructiva als conflictes de cada dia i , a més a més, afavoreix:

 

 • La millora del clima social del centre.

 • La participació activa i responsable.

 • El treball en equip de diferents sectors del centre.

 • El creixement personal.

 

Els conflictes

Els conflictes formen part de la nostra vida. No podem evitar que n'hi hagi. El que sí podem és intentar resoldre'ls mitjançant el diàleg...

Edu3.cat

 

 

 

 

 

 

Calendari