mediacio

Servei de Mediació

 

Aquesta comissió està formada per professors, alumnes, pares i personal no docent del centre, i té com a objectiu prevenir, analitzar i solucionar les situacions conflictives que puguin sorgir

 

1.Que és la mediació?

La mediació és un procès estructurat de gestió de conflictes en què les persones enfrontades es reuniexen en presència dels mediadors/es i , mitjançant el diàleg, busquen sortides al problema conjuntament.

 

La mediació té les següents característiques:

 

 • És voluntària.

 • És confidencial.

 • Els acords i les decissions les prenen lliurement i responsablemente les persones en conflicte.

 

2.Quin és el rol de la persona mediadora?

 

Els mediadors i les mediadores treballen activament per tal de:

(1) acollir els protagonistes del conflicte

(2) centrar la trobada de mediació en l’exploració del problema i les posibles vies de solució.

 

La persona mediadora ha d’observar els següents preceptes:

 • No jutjar.

 • Mantenir la confidencialitat, excepte en les situacions de falta molt greu.

 • Vetllar per tal que l’acord sigui equitatiu.

Al nostre institut els mediadors actuen per parelles.

 

3. Qui pot ser mediador?

 

Qualsevol persona del centre (menys els alumnes de 1r d’ESO) poden formar part de l’equip de mediació. Ara bé, la pràctica de la mediació requereix formació i compromís personal.

 

4. Es poden mediar tots els conflictes?

 

En un principi tots els conflictes són mediables però hi ha un parell de situacions en les que no s’aconsella mediar:

 

 • La situació plantejada constitueix una falta molt greu o un delicte.

 • Algú necessita asistencia terapèutica.

 • Les persones encara es troben massa afectades per parlar-ne.

 

5. Quins beneficis aporta la mediació?

 

La mediació proporciona una sortida constructiva als conflictes de cada dia i , a més a més, afavoreix:

 

 • La millora del clima social del centre.

 • La participació activa i responsable.

 • El treball en equip de diferents sectors del centre.

 • El creixement personal.

 

Els conflictes

Els conflictes formen part de la nostra vida. No podem evitar que n'hi hagi. El que sí podem és intentar resoldre'ls mitjançant el diàleg...

Edu3.cat

 

 

 

SERVEI DE MEDIACIÓ ESCOLAR

fases de la mediacio

1.-Què és i com funciona?

La mediació escolar és un procés estructurat de gestió de conflictes en què les persones enfrontades es reuneixen en presència de dos mediadors/es i un professor/a observador/a i, mitjançant el diàleg, cerquen sortides al problema conjuntament.

L´equip de mediació és l´encarregat de dur a terme les mediacions i de preparar i formar els futurs mediadors i mediadores.

L´objectiu és dur a terme les mediacions demanades en un termini de 24/48 hores.

Tot el procés queda registrat fins que la mediació queda tancada.2.- Qui hi pot accedir i com?

El servei de mediació, en principi, va adreçat a tot l´alumnat del centre.

Al servei s´accedeix de manera totalment voluntària; és confidencial i les decisions les prenen lliurement i amb responsabilitat les persones en conflicte.

Els alumnes poden demanar la mediació de forma directa (bústia) o poden ser aconsellats per una segona persona (tutors, cap d´estudis, alumnes mediadors, coordinadors,…).3.- Es poden mediar tots els conflictes?

 

Alguns conflictes no són mediables, com per exemple si:

* La situació plantejada constitueix una falta molt greu o un delicte.

* Algú necessita assistència terapèutica.

* Les persones encara es troben massa afectades per parlar-ne.Una de les funcions de la comissió de mediació és decidir si el cas és susceptible d´anar a mediació o no ho és.La comissió està formada pel director, dos professors i dos alumnes de l´equip de mediació i el coordinador de l´equip.