mediacio

Servei de Mediació

 

Aquesta comissió està formada per professors, alumnes, pares i personal no docent del centre, i té com a objectiu prevenir, analitzar i solucionar les situacions conflictives que puguin sorgir

 

 

SERVEI DE MEDIACIÓ ESCOLAR

fases de la mediacio

1.-Què és i com funciona?

La mediació escolar és un procés estructurat de gestió de conflictes en què les persones enfrontades es reuneixen en presència de dos mediadors/es i un professor/a observador/a i, mitjançant el diàleg, cerquen sortides al problema conjuntament.

L´equip de mediació és l´encarregat de dur a terme les mediacions i de preparar i formar els futurs mediadors i mediadores.

L´objectiu és dur a terme les mediacions demanades en un termini de 24/48 hores.

Tot el procés queda registrat fins que la mediació queda tancada.2.- Qui hi pot accedir i com?

El servei de mediació, en principi, va adreçat a tot l´alumnat del centre.

Al servei s´accedeix de manera totalment voluntària; és confidencial i les decisions les prenen lliurement i amb responsabilitat les persones en conflicte.

Els alumnes poden demanar la mediació de forma directa (bústia) o poden ser aconsellats per una segona persona (tutors, cap d´estudis, alumnes mediadors, coordinadors,…).3.- Es poden mediar tots els conflictes?

 

Alguns conflictes no són mediables, com per exemple si:

* La situació plantejada constitueix una falta molt greu o un delicte.

* Algú necessita assistència terapèutica.

* Les persones encara es troben massa afectades per parlar-ne.Una de les funcions de la comissió de mediació és decidir si el cas és susceptible d´anar a mediació o no ho és.La comissió està formada pel director, dos professors i dos alumnes de l´equip de mediació i el coordinador de l´equip.

 

 

 

 

 

 

Calendari