L'alumnat de 1r ESO ha participat a una activitat consistent en conèixer de primera mà el servei de mediació, amb la presència d'una representació de l'alumnat mediador del centre i del professorat responsable.

Amb aquesta trobada han pogut tenir informació directa, resoldre els seus dubtes i valorar en la seva justa mesura la funció d'aquest servei en la correcta convivència del centre.

Així mateix, el coordinador de riscs laborals ha mostrat el pla d'evacuació del centre, les seves indicacions i instruccions, com actuar en cas d'una emergència i ha resolt tots els dubtes en relació a la seguretat que han sorgit.