1.Que és la mediació?

La mediació és un procès estructurat de gestió de conflictes en què les persones enfrontades es reuniexen en presència dels mediadors/es i , mitjançant el diàleg, busquen sortides al problema conjuntament.

 

La mediació té les següents característiques:

 

 • És voluntària.

 • És confidencial.

 • Els acords i les decissions les prenen lliurement i responsablemente les persones en conflicte.

 

2.Quin és el rol de la persona mediadora?

 

Els mediadors i les mediadores treballen activament per tal de:

(1) acollir els protagonistes del conflicte

(2) centrar la trobada de mediació en l’exploració del problema i les posibles vies de solució.

 

La persona mediadora ha d’observar els següents preceptes:

 • No jutjar.

 • Mantenir la confidencialitat, excepte en les situacions de falta molt greu.

 • Vetllar per tal que l’acord sigui equitatiu.

Al nostre institut els mediadors actuen per parelles.

 

3. Qui pot ser mediador?

 

Qualsevol persona del centre (menys els alumnes de 1r d’ESO) poden formar part de l’equip de mediació. Ara bé, la pràctica de la mediació requereix formació i compromís personal.

 

4. Es poden mediar tots els conflictes?

 

En un principi tots els conflictes són mediables però hi ha un parell de situacions en les que no s’aconsella mediar:

 

 • La situació plantejada constitueix una falta molt greu o un delicte.

 • Algú necessita asistencia terapèutica.

 • Les persones encara es troben massa afectades per parlar-ne.

 

5. Quins beneficis aporta la mediació?

 

La mediació proporciona una sortida constructiva als conflictes de cada dia i , a més a més, afavoreix:

 

 • La millora del clima social del centre.

 • La participació activa i responsable.

 • El treball en equip de diferents sectors del centre.

 • El creixement personal.