Estudi Serps al·lòctones al Pla de Mallorca

Vídeo explicatiu de l'estudi que enguany es durà al centre en relació a les serps al·lòctones que cada vegada trobam amb més freqüència al Pla de Mallorca i que comencen a suposar un greu problema.