Del 20 al 24 de maig a Kavadarci té lloc la 3a mobilitat del projecte Erasmus “Various methods towards one goal: inclusive education!” on hi participen un total de 6 països per aprendre noves metodologies.

Quatre professores de l'IES Sineu prenen part aquesta setmana a l'escola OOU Dimkata Angelov Gaberot Vatasa, Macedonia en l'aprenentatge del concepte d'Avaluació formativa per a millorar la inclusió de l'alumnat a l'aula.
Una vegada tornin a l'IES Sineu, cada una d'elles durà a terme una “Classe oberta” amb els alumnes on la resta de professorat hi podrà assistir per tal que puguin aprendre també les tècniques i conceptes apresos durant la formació.

Aquest projecte inclou 6 mobilitats de les quals aquest curs se n'hauran duites a terme 3: a Polònia, a Mallorca i ara a la República de Macedònia del Nord. Per al proper curs es duran a terme altres 3 mobilitats a Finlàndia, Itàlia i Grècia.

 

 

 

 

 

 

Calendari