Continua la lliga de bàsquet. Ja estam acabant fase regular. Esgotant les darreres opcions per a classificar-nos.