El Departament de Filosofia ha organitzat una exposició al hall del centre per recordar la celebració del Dia Internacional dels Drets dels infants el dilluns 20 de novembre. Com és ben sabut, tots els éssers humans tenim els mateixos drets pel simple fet de ser éssers humans però, a la realitat, això no passa i per circumstàncies socials i polítiques ens trobem que molta gent no veu aquests drets reconeguts. Això és especialment greu en el cas dels infants. Drets tan bàsics com els de tenir una identitat, de que hagi gent que tengui cura d'ells, de poder rebre una educació entre molts d'altres hi ha molts d'infants que no els poden gaudir. Per aquest motiu hem volgut recordar quins són aquests drets de la infància i què passa quan no es tenen i quines són les possibilitats que tenim per fer canviar aquesta situació.
.

 

 

Formulari de contacte

 

 

 

 

 

Calendari