El bon funcionament del programa ha augmentat un 30% les demandes entre els centres de les Illes Balears

 
La Conselleria d’Educació i Universitat ha adjudicat un total de 118 beques de mobilitat Erasmus + als 37 centres educatius públics i concertats de les Illes Balears que participen en el projecte EuroFP Balears III. Aquests projectes de mobilitat transnacional estan destinats a la formació d’alumnes i professors de Formació Professional. 
 
90 d’aquestes 118 beques són per a alumnes de cicles formatius de grau mitjà, perquè puguin fer pràctiques de cinc setmanes en empreses estrangeres com a part del mòdul Formació en Centres de Treball (FCT). En canvi, les 28 restants estan adreçades a professors, perquè facin una visita d’estudi de cinc dies de durada amb la finalitat de veure com s’organitza i funciona l’FP en un país estranger. A banda d’això, Educació encara té pendent d’adjudicar 25 ajudes perquè els tutors de pràctiques dels alumnes els puguin acompanyar al llarg de la primera setmana i puguin fer-los un seguiment.
 

 
 
 

 

 

 

 

Calendari