La Cap d'Estudis de Formació Professional de l'IES Sineu juntament amb un grup de 15 professors d'FP coneixen l'organització i funcionament de l'FP Dual a Alemanya del 20 al 24 de maig.

Un grup de professionals d'educació de Formació Professional de les Illes Balears participa de l'estada formativa o “job shadowing” organitzat per la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat al Centre d'FP BBZ amb NOK: http://home.bbz-nok.de/de/ per tal de conèixer com s'organitza i es du a terme la FP Dual a un país amb una forta implantació amb èxit d'aquest sistema.

 

Els perfils de professorat que formen part del grup estan relacionats amb les titulacions de:

Tècnic en Aprofitament i conservació del medi natural Tècnic en Carrosseria


Tècnic en Electromecànica de vehicles automòbils

Tècnic en Forneria, rebosteria i confiteria

Tècnic en Instal·lacions de telecomunicacions


Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques


Tècnic en Manteniment electromecànic


Tècnic en Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions

Tècnic en Perruqueria i cosmètica capil·lar


Tècnic en Producció agropecuària


Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes