Quatre centres educatius de Mallorca han enviat un total de sis alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’informàtica a realitzar 5 setmanes de pràctiques a l’estranger en el marc del projecte Erasmus IV EuroFP en consorci amb la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

Aquesta estada suposa la meitat de les hores que els alumnes han de fer pràctiques en centres de treball.

En concret són els centres de: IES Capdepera, IES Porto Cristo, CC Es Liceu i IES Sineu que han enviat un alumne, un alumne, un alumne i 3 alumnes respectivament.
 A més en el cas del CC Es Liceu un alumne de Formació Professional Bàsica d’informàtica realitzarà 14 dies de pràctiques a Itàlia.

Aquest és el primer any que, en el marc d'un projecte pilot, els alumnes de FPBàsica poden realitzar 2 de les 5 setmanes que duren les seves pràctiques en centres de treball en empreses de l'estranger.

Per a cada un dels tres països els alumnes de CFGM estaran acompanyats d'un professor durant els primers dies. I en el cas de l'alumne de FPBàsica durant els 14 dies que duren les pràctiques.

Per a tots ells suposa una gran experiència a nivell d’aprenentatge, social, cultural, lingüístic i d’aprendre a viure fora de la família durant la seva fase de formació acadèmica.