Projecte 1

KA102

Projecte Erasmus EuroFP Balears IV

   

Es tracta d'un projecte en consorci amb la Conselleria d'Educació on hi participen 40 centres de les Illes Balears per tal que alumnes del 2n any del Cicle Formatiu de Grau Mitjà puguin fer la meitat (5 setmanes) o bé la totalitat (13 setmanes) de les seves pràctiques de formació en Centres de Treball a un dels 28 països adherits al programa ERASMUS +

També per primera vegada durant el curs 2018-19 es durà a terme una prova pilot per a alumnes d'FPBàsica.

Pel que fa als professors, poden participar en un job shadowing o estada formativa per a conèixer altres sistemes de Formació Professional en països de la UE.

La professora coordinadora és Tonina Siquier.


 

Quatre centres educatius de Mallorca han enviat un total de sis alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’informàtica a realitzar 5 setmanes de pràctiques a l’estranger en el marc del projecte Erasmus IV EuroFP en consorci amb la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

Aquesta estada suposa la meitat de les hores que els alumnes han de fer pràctiques en centres de treball.

En concret són els centres de: IES Capdepera, IES Porto Cristo, CC Es Liceu i IES Sineu que han enviat un alumne, un alumne, un alumne i 3 alumnes respectivament.
 A més en el cas del CC Es Liceu un alumne de Formació Professional Bàsica d’informàtica realitzarà 14 dies de pràctiques a Itàlia.

Aquest és el primer any que, en el marc d'un projecte pilot, els alumnes de FPBàsica poden realitzar 2 de les 5 setmanes que duren les seves pràctiques en centres de treball en empreses de l'estranger.

Per a cada un dels tres països els alumnes de CFGM estaran acompanyats d'un professor durant els primers dies. I en el cas de l'alumne de FPBàsica durant els 14 dies que duren les pràctiques.

Per a tots ells suposa una gran experiència a nivell d’aprenentatge, social, cultural, lingüístic i d’aprendre a viure fora de la família durant la seva fase de formació acadèmica.

 

 

La Cap d'Estudis de Formació Professional de l'IES Sineu juntament amb un grup de 15 professors d'FP coneixen l'organització i funcionament de l'FP Dual a Alemanya del 20 al 24 de maig.

Un grup de professionals d'educació de Formació Professional de les Illes Balears participa de l'estada formativa o “job shadowing” organitzat per la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat al Centre d'FP BBZ amb NOK: http://home.bbz-nok.de/de/ per tal de conèixer com s'organitza i es du a terme la FP Dual a un país amb una forta implantació amb èxit d'aquest sistema.

 

Els perfils de professorat que formen part del grup estan relacionats amb les titulacions de:

Tècnic en Aprofitament i conservació del medi natural Tècnic en Carrosseria


Tècnic en Electromecànica de vehicles automòbils

Tècnic en Forneria, rebosteria i confiteria

Tècnic en Instal·lacions de telecomunicacions


Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques


Tècnic en Manteniment electromecànic


Tècnic en Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions

Tècnic en Perruqueria i cosmètica capil·lar


Tècnic en Producció agropecuària


Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes

 

 

Un total de 5 alumnes de 4 centres educatius, IES Felanitx, IES Son Pacs, IES Puig de Sa Font i IES Sineu, duran a terme 14 dies de pràctiques en empresa a un centre de Formació Professional de la ciutat finesa d’Espoo. Estaran acompanyats per 2 professors diferents durant cada una de les dues setmanes de durada de les pràctiques.

Tant els alumnes com les famílies es mostren molt satisfets i agraïts per aquesta possibilitat i confiança depositada.
Es tracta del primer any en què centres de les Illes Balears envien alumnes de Formació Professional Bàsica a realitzar part del seu mòdul de pràctiques en empreses a un país participant del programa Erasmus +.

Es tracta d’una prova pilot en el marc del projecte en consorci que lidera la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat que permetrà avaluar si és aconsellable continuar o no amb l’experiència.

 

https://dingola.net/2019/05/06/alumnes-dfp-basica-delectricitat-i-electronica-de-lies-sineu-realitzaran-practiques-a-finlandia/

 

 

 El nostre centre disposarà de 3 beques de CFGM i 2 beques d'FP Bàsica durant el present curs.

Aquí podeu veure desenvolupada la notícia:

 

 

 

 

La professora Maria Magdalena Siquier ha assistit del 18 al 20 de febrer a la TCA "Inclusion and employability" organitzat pel SEPIE a Madrid.

 

 

 

 

 

 

 

Calendari