Projecte 1

KA102

EuroFP Balears III

Es tracta d'un projecte en consorci amb la Conselleria d'Educació on hi participen 37 centres de les Illes Balears per tal que alumnes del 2n any del Cicle Formatiu de Grau Mitjà puguin fer la meitat (5 setmanes) de les seves pràctiques de formació en Centres de Treball a un dels 28 països adherits al programa ERASMUS +

Ho coordina la Direcció General de Personal Docent de Formació Professional


 

El 27 de febrer es va realitzar una reunió amb les famílies dels 3 alumnes de CFGM que realitzaran la meitat de les seves pràctiques de formació en centres a Alemanya (2 alumnes) i a Itàlia (1 alumne).

Es va informar de com es calcula la beca, els documents i feines que s'han d'aportar o realitzar abans de la partida així com els de després de la tornada. (Nota de premsa)

 

 

Aquest curs escolar a l'IES SINEU es podran realitzar les proves lliures per accedir a realitzar un cicle formatiu de grau mitjà.
La poden realitzar tots aquells alumnes que hagin complit el 17 anys dins l'any 2018, encara que no els hagin complert el dia de la prova.


El termini d'inscripció és del 6 al 15 de març a la secretaria de l'IES SINEU.


Dia 20 de març es publicaran les llistes provisionals dels admesos.
La inscripció s'ha de realitzar a la secretaria del centre en imprès oficial que serà donat al mateix centre. Aquesta prova esta subjecta al pagament d'una taxa de 22,55 euros (hi ha casos d'excepcionalitat)


Els dies de la prova seran 7 i 8 de maig

Més informació al BOIB núm 10 de 20 de gener de 2018 i a la pàgina web: https://fp.caib.es

 

 

 

El bon funcionament del programa ha augmentat un 30% les demandes entre els centres de les Illes Balears

 
La Conselleria d’Educació i Universitat ha adjudicat un total de 118 beques de mobilitat Erasmus + als 37 centres educatius públics i concertats de les Illes Balears que participen en el projecte EuroFP Balears III. Aquests projectes de mobilitat transnacional estan destinats a la formació d’alumnes i professors de Formació Professional. 
 
90 d’aquestes 118 beques són per a alumnes de cicles formatius de grau mitjà, perquè puguin fer pràctiques de cinc setmanes en empreses estrangeres com a part del mòdul Formació en Centres de Treball (FCT). En canvi, les 28 restants estan adreçades a professors, perquè facin una visita d’estudi de cinc dies de durada amb la finalitat de veure com s’organitza i funciona l’FP en un país estranger. A banda d’això, Educació encara té pendent d’adjudicar 25 ajudes perquè els tutors de pràctiques dels alumnes els puguin acompanyar al llarg de la primera setmana i puguin fer-los un seguiment.
 

 
 
 

Aquí podeu consultar els admesos del projecte 1:

 

El passat DIMECRES 15 DE NOVEMBRE es va convocar als alumnes que enguany estan matriculats al 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà del nostre centre a una reunió informativa que va tenir lloc a l'aula 101 de 14 a 15h. Amb aquesta reunió comença la primera passa per a la selecció de possibles candidats per a obtenir una beca per a realitzar 35 dies de pràctiques en centres de treball d'algun país adherit al programa ERASMUS+

 

Formulari de contacte

 

 

 

 

 

Calendari