El Departament de Geografia i Història amb l'alumnat que cursa l'assignatura de Valors Ètics ha organitzat una exposició per recordar el Dia Interncional de Commemoració i Dignificació de les víctimes del crim del genocidi i per a la prevenció d'aquest delicte. A aquesta exposició podem observar d'on sorgeix aquest concepte i perquè es va crear. Així també alguns dels exemples dels genocidis més coneguts del segle XX i com poder actuar per poder evitar que tornin a produïr-se en el present i en el futur.