L'alumnat de 1r. d'ESO ha pogut descobrir una part de la història de Mallorca gràcies a la visita al museu arqueològic i als talaiots de Són Fornés a Montuïri. Aquest poblat és un jaciment plurifàsic que comprèn el període talaiòtic fins al període clàssic-romà que ens permet endinsar-nos en els nostres orígens ben a prop del nostre institut.

Text i imatges: Albert Lobo.