L'alumnat de 4t. ESO comença el seu entrenament preparatori per poder superar les proves de nivell a l'Escola Oficial d'Idiomes. Un curs més, la col·laboració entre el nostre centre, amb la coordinació per part del Departament de Llengües Estrangeres i l'Escola Oficiald'Idiomes farà possible que una part del nostre alumnat aconsegueixi de forma més directa el seu títol de reconeixement d'idiomes.