El Departament de Llengües Estrangeres ha commemorat el Dia Internacional de la Llengua Materna amb una exposició en relació a la utilització del llenguatge sexista a les nostres societats. La lluita per la igualtat entre dones i homes ha estat una constant a totes les commemoracions d'aquest curs acadèmic i el llenguatge, un element imprescindible a la nostra vida i per entendre a l'ésser humà, no és alié a aquesta problemàtica. El llenguatge inclusiu, en el que la discriminació no hi sigui present, és un objectiu a aconseguir.