Durant aquest curs els alumnes de tecnologia de 3r EFG han dissenyat i construït un mini hivernacle. FPB d'agrària han col·laborat amb nosaltres fent útil l'hivernacle, ajudant-nos a omplir-lo amb cintes, pebreres, planters de meló... Aquí teniu el resultat!