El Fons Mallorquí de Solidaritat ha cedit temporalment a l'institut de Sineu una exposició per tractar la problemàtica actual de l'aigua al món, tant de la perspectiva individual com de la social. La comissió ambiental del centre ha preparat una tasca didàctica per enriquir l'aprenentatge enfocada a l'alumnat de 1r d'ESO.