Els alumnes de 1r de batxillerat que cursen l’optativa d’Anatomia aplicada, estan rebent una formació bàsica en primers auxilis, impartida pel personal sanitari del Centre de Salut de Sineu. Després seran ells mateixos qui ensenyin als seus companys de 3r d’ESO, mitjançant un taller, les pautes bàsiques de primers auxilis.

És els segon any que es fa aquesta formació i aquests tallers a 3r ESO, i l’any passat va resultat molt gratificant i divertit per a tots ells.