Mediambient

L'IES Sineu forma part de la xarxa de centres ambientals de la Conselleria i, des de fa anys, organitzam el “concurs ecoaula” i treballam per a la formació i conscienciació sobre reciclatge, reutilització, neteja, consum responsable i estalvi energètic.

 

L'exposició de la comissió de Medi Ambient, departament de Biologia i alumnes de 2n de Batxillerat de Ciències de la Terra "Espècies Invasores" ha estat present també a la Fira de Sineu. L'ajuntament de Sineu ha volgut donar un caire ecològic, sostenible i en defensa de les races autòctones. Diumenge dia 1 de maig van passar milers de persones per contemplar aquest magnífic treball. Ampliant fronteres més enllà del centre!

SORTIDA DELS ALUMNES DE 1r ESO AL CAMP D'APRENENTATGE D'ORIENT
Durant el més d'abril els alumnes de 1r ESO han realitzat una sortida al Camp d'Aprenentatge d'Orient. A la sortida els alumnes han realitzat una ruta a través de la muntanya per realitzar diferents activitats com: el càlcul de l'edat dels arbres mitjançant el perímetre de les seves tiges, el reconeixement dels arbres afectats pel banyarriquer, han estat davant reconstrucció de sitja de carbó i han entrat dins una cabanya de carboner, han identificat líquens i la procedència de diverses restes animals, han treballat la fauna pròpia de l'alzinar i han vist les diferents característiques de l'alzinar, el pinar i el torrent

SORTIDA DELS ALUMNES DE 2N ESO AL CAMP D'APRENENTATGE DE BINIFALDÓ
Durant el més d'Abril els alumnes de 2n ESO han realitzat una sortida al Camp d'Aprenentatge de Binifaldó a fi de conèixer les tasques que allà es duen sobre la recuperació forestal i el banc de llavors. Un monitor va explicar als alumnes de quina forma es recollien les llavors de totes les espècies endèmiques de les Illes Balears i com es conservaven de forma adequada dins el banc de llavors. Seguidament varen veure com es realitzaven els planters d'aquelles plantes que necessitaven sembrar per realitzar una repoblació i com es feien crèixer en els vivers fins aconseguir una mida suficient per ser plantada al bosc a repoblar. Al final, els alumnes varen gaudir d'una ruta guiada per Menut.

Els grups de 2n i 3r ESO han visitat les instal·lacións del Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca gestionat per l'empresa TIRME. Aquesta sortida ha estat organitzada pel Departament de Tecnologia i en ella es va poder veure tot el procés que segueixen els residus un cop han estat separats. Aquests processos són la separació dels plàstics,  la metanització, la incineració de residus i la fabricació de compost. La visita va servir per conscienciar de la quantitat de residus que generam i de la necessitat de reduir-los

L'alumnat de 4t. d'ESO ha participat a la xerrada que té com a títol "L'estat del medi ambient a les Illes Balears" aprenent com es troba la situació actualment i la importància de la protecció ambiental a les nostres illes

Emmarcat dins les celebracions del dia mundial de l'aigua (22 de març) tenim una exposició de 8 pòsters sobre l'aigua realitzats per Greenpeace on es tracten temes com: el cicle de l'aigua, els usos de l'aigua i la necessitat d'estalviar l'aigua. Durant les següents setmanes, durant els desdoblaments de Biologia, els diferents cursos visitaran l'exposició i realitzaran una fitxa per treballar els continguts clau.