Mediambient

L'IES Sineu forma part de la xarxa de centres ambientals de la Conselleria i, des de fa anys, organitzam el “concurs ecoaula” i treballam per a la formació i conscienciació sobre reciclatge, reutilització, neteja, consum responsable i estalvi energètic.

 

SORTIDA DELS ALUMNES DE 1r ESO AL CAMP D'APRENENTATGE D'ORIENT
Durant el més d'abril els alumnes de 1r ESO han realitzat una sortida al Camp d'Aprenentatge d'Orient. A la sortida els alumnes han realitzat una ruta a través de la muntanya per realitzar diferents activitats com: el càlcul de l'edat dels arbres mitjançant el perímetre de les seves tiges, el reconeixement dels arbres afectats pel banyarriquer, han estat davant reconstrucció de sitja de carbó i han entrat dins una cabanya de carboner, han identificat líquens i la procedència de diverses restes animals, han treballat la fauna pròpia de l'alzinar i han vist les diferents característiques de l'alzinar, el pinar i el torrent

SORTIDA DELS ALUMNES DE 2N ESO AL CAMP D'APRENENTATGE DE BINIFALDÓ
Durant el més d'Abril els alumnes de 2n ESO han realitzat una sortida al Camp d'Aprenentatge de Binifaldó a fi de conèixer les tasques que allà es duen sobre la recuperació forestal i el banc de llavors. Un monitor va explicar als alumnes de quina forma es recollien les llavors de totes les espècies endèmiques de les Illes Balears i com es conservaven de forma adequada dins el banc de llavors. Seguidament varen veure com es realitzaven els planters d'aquelles plantes que necessitaven sembrar per realitzar una repoblació i com es feien crèixer en els vivers fins aconseguir una mida suficient per ser plantada al bosc a repoblar. Al final, els alumnes varen gaudir d'una ruta guiada per Menut.

Els grups de 2n i 3r ESO han visitat les instal·lacións del Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca gestionat per l'empresa TIRME. Aquesta sortida ha estat organitzada pel Departament de Tecnologia i en ella es va poder veure tot el procés que segueixen els residus un cop han estat separats. Aquests processos són la separació dels plàstics,  la metanització, la incineració de residus i la fabricació de compost. La visita va servir per conscienciar de la quantitat de residus que generam i de la necessitat de reduir-los

L'alumnat de 4t. d'ESO ha participat a la xerrada que té com a títol "L'estat del medi ambient a les Illes Balears" aprenent com es troba la situació actualment i la importància de la protecció ambiental a les nostres illes

Emmarcat dins les celebracions del dia mundial de l'aigua (22 de març) tenim una exposició de 8 pòsters sobre l'aigua realitzats per Greenpeace on es tracten temes com: el cicle de l'aigua, els usos de l'aigua i la necessitat d'estalviar l'aigua. Durant les següents setmanes, durant els desdoblaments de Biologia, els diferents cursos visitaran l'exposició i realitzaran una fitxa per treballar els continguts clau.

Dins el conjunt d'activitats organitzades per UNICEF, tenim exposat a l'entrada del Centre l'exposició sobre els drets dels infants. Aquesta exposició consta de 15 panells informatius amb fotografies a gran format. Els diferents cursos la visitaran durant les hores de tutoria i realitzaran un qüestionari per treballar els conceptes més importants.

 

 

 

 

Calendari