Mediambient

L'IES Sineu forma part de la xarxa de centres ambientals de la Conselleria i, des de fa anys, organitzam el “concurs ecoaula” i treballam per a la formació i conscienciació sobre reciclatge, reutilització, neteja, consum responsable i estalvi energètic.

 

 

La Comissió Ambiental de l'IES Sineu continua amb la seva tasca divulgativa i conscienciadora en relació a les problemàtiques ambientals i per aquest motiu hem rebut la visita d'un dels tècnics de la Conselleria de Medi Ambient per mostrar a l'alumnat de 1r de Batxillerat la situació real del medi ambient a les nostres illes.

Amb aquesta informació tots nosaltres podrem reflexionar sobre la situació, sobre quina valoració fem de la mateixa i quines propostes tant a nivell individual com a nivell col·lectiu podem fer per aconseguir una millora.

De forma setmanal  totes les classes han anat recollint els taps que es generaven dins cada classe i s'han anat duent al punt de recollida central al Hall, a més molts alumnes han duit al centre els taps que han generat a casa seva. Així, mensualment ham anat pesant els taps recollits i aquesta dada s'ha apuntat al termòmetre dels taps a fi de dur un registre. Així aquest any podem dir que hem recollit 140 Kg (30 Kg més que l'any passat). Tots aquests taps són enviats a una fundació amb fi solidari per ajudar a nins amb discapacitat.

 

 

Els guanyadors del concurs d'ecoaula d'enguany són els alumnes de 1r d'ESO E en primer lloc i els alumnes de 1r d'ESO F en segon lloc.

1r d'ESO E 

1r d'ESO F

Per celebrar-ho, anàrem de sortida a la Cala de Sant Vicenç.

Exposició sobre els principals ocells de les Illes Balears a la fira de Sineu. Aquesta exposició ha estat feta pels alumnes de Ciències de la Terra de 2n de Batxillerat amb el seu professor Biel Vicens.

Cada vegada són més els alumnes que duen el berenar amb carmanyola, per això la Comissió Ambiental demana als diferents cursos que els alumnes animin als seus companys que encara no duen carmanyola a que es passin a aquesta pràctica més sostenible pel medi ambient. Esperam que cada cop siguem més que usem una carmanyola per portar el berenar!

El dia 10 d'abril la comissió ambiental va organitzar un taller de sanitat forestal i control de plagues per als alumnes de 3r d'ESO.

 

 

 

 

Calendari