Mediambient

L'IES Sineu forma part de la xarxa de centres ambientals de la Conselleria i, des de fa anys, organitzam el “concurs ecoaula” i treballam per a la formació i conscienciació sobre reciclatge, reutilització, neteja, consum responsable i estalvi energètic.

 

A fi de conscienciar sobre la problemàtica que afecta als nostres sòls degut a la desertificació, la contaminació, la desforestació i la urbanització; la Comissió Ambiental va preparar unes activitats a realitzar durant el temps d'esplai els dies 4, 5 i 7 de desembre.

Aquestes activitats van tenir lloc a unes taules ubicades al pati central on hi havia membres de la Comissió Ambiental que coordinaven les activitats. En concret, les activitats van ser: un taller per tocar diferents tipus de terra i veure les seves principals característiques i un taller per realitzar una manualitat amb fang que se'n podien endur a casa.

A més, hi va haver un mural penjats en el Hall sobre els principals problemes que afecten al sòl i un altre sobre l'efecte de l'excessiva urbanització que estam patint. Aquests murals han estat un punt de partida ideal per visitar amb diferents grups d'alumnes i treballar els seus continguts.

 

 

L'alumnat de 2n d'ESO de l'IES Sineu ha participat a una de les activitats organitzades per la Comissió Ambiental del centre. En ella han aprés què és la petjada ecològica, per què és important aquest concepte i com podem canviar la nostra petjada per fer una vida més sostenible al nostre planeta

 

 

L'alumnat de l'IES Sineu de 1r d'ESO ha participat a una de les activitats organitzades per la comissió ambiental en la que han pogut ser uns vertaders detectius ambientals, aprenent com reciclar de la millor manera possible i com transformar el nostre món en un sentit més positiu ambientalment.

 

 

La Comissió Ambiental de l'IES Sineu continua amb la seva tasca divulgativa i conscienciadora en relació a les problemàtiques ambientals i per aquest motiu hem rebut la visita d'un dels tècnics de la Conselleria de Medi Ambient per mostrar a l'alumnat de 1r de Batxillerat la situació real del medi ambient a les nostres illes.

Amb aquesta informació tots nosaltres podrem reflexionar sobre la situació, sobre quina valoració fem de la mateixa i quines propostes tant a nivell individual com a nivell col·lectiu podem fer per aconseguir una millora.

De forma setmanal  totes les classes han anat recollint els taps que es generaven dins cada classe i s'han anat duent al punt de recollida central al Hall, a més molts alumnes han duit al centre els taps que han generat a casa seva. Així, mensualment ham anat pesant els taps recollits i aquesta dada s'ha apuntat al termòmetre dels taps a fi de dur un registre. Així aquest any podem dir que hem recollit 140 Kg (30 Kg més que l'any passat). Tots aquests taps són enviats a una fundació amb fi solidari per ajudar a nins amb discapacitat.

 

 

Els guanyadors del concurs d'ecoaula d'enguany són els alumnes de 1r d'ESO E en primer lloc i els alumnes de 1r d'ESO F en segon lloc.

1r d'ESO E 

1r d'ESO F

Per celebrar-ho, anàrem de sortida a la Cala de Sant Vicenç.

 

 

 

 

Calendari