L'alumnat de 1r ESO ha pogut participar a un dels tallers organitzats per la Comissió Ambiental.

Na Catina Alomar ens ha fet ser uns detectius ambientals, investigant què són els residus, per què es produeixen i què podem fer amb ells.

Moltes gràcies Catina, per l'activitat!