La comissió ambiental continua la seva tasca de conscienciació en referència als perills de la utilització de l'espai i les alternatives possibles.