A fi de conscienciar sobre la problemàtica que afecta als nostres sòls degut a la desertificació, la contaminació, la desforestació i la urbanització; la Comissió Ambiental va preparar unes activitats a realitzar durant el temps d'esplai els dies 4, 5 i 7 de desembre.

Aquestes activitats van tenir lloc a unes taules ubicades al pati central on hi havia membres de la Comissió Ambiental que coordinaven les activitats. En concret, les activitats van ser: un taller per tocar diferents tipus de terra i veure les seves principals característiques i un taller per realitzar una manualitat amb fang que se'n podien endur a casa.

A més, hi va haver un mural penjats en el Hall sobre els principals problemes que afecten al sòl i un altre sobre l'efecte de l'excessiva urbanització que estam patint. Aquests murals han estat un punt de partida ideal per visitar amb diferents grups d'alumnes i treballar els seus continguts.

 

 

 

 

 

Calendari