De forma setmanal  totes les classes han anat recollint els taps que es generaven dins cada classe i s'han anat duent al punt de recollida central al Hall, a més molts alumnes han duit al centre els taps que han generat a casa seva. Així, mensualment ham anat pesant els taps recollits i aquesta dada s'ha apuntat al termòmetre dels taps a fi de dur un registre. Així aquest any podem dir que hem recollit 140 Kg (30 Kg més que l'any passat). Tots aquests taps són enviats a una fundació amb fi solidari per ajudar a nins amb discapacitat.

 

 

 

 

 

 

Calendari