Es planten les alzines a la zona pròxima a l'hivernacle. Per intentar simular un alzinar natural, les plantes es disposen de forma aleatoria. Degut a les característiques del terreny s'ha de cavar vàries vegades fins a trobar el lloc òptim en quant a profunditat, lliure de roques i distància suficient amb les altres plantes.

A principis de novembre arriben el planters de pins, alzines i mates des del Viver Forestal de Menut. 

Al desembre es planten els pins a la zona destinada a ser el pinar. No es posen les plantes mesclades tot i que hi ha una zona de transició. Per sembrar-los sha intentat cavar a major profunditat el que ha suposat un augment de la dificultat degut a la naturalesa rocosa del terreny

Després de plantar, feim una garangola i regam per compactar la terra.

I per acabar es col·loquen estaques a cada una de les plantes (començam pels pins, i després feim les alzines)

 

 

 

 

 

 

Calendari