S'ha realitzat una activitat en la que s'ha pesat la quantitat de plàstic generat en 1 setmana al centre i ha sortit que fem entre alumnes i professors: 13 Kg. Fent extrapolacions, això suposaria 52 Kg en 1 mes. En 1 trimestre serien 156 kG. En 1 curs això suposarien 468 Kg!!!!! De cara a final de curs he d'aconseguir reduir la quantitat de plàstic que generam.