Mediambient

L'IES Sineu forma part de la xarxa de centres ambientals de la Conselleria i, des de fa anys, organitzam el “concurs ecoaula” i treballam per a la formació i conscienciació sobre reciclatge, reutilització, neteja, consum responsable i estalvi energètic.

 

La Comissíó ambiental continua organitzant les diferents xerrades informatives a tots els nivells educatius de l'IES Sineu. En aquest cas hem comptat amb la presència dels tècnics del Servei de Salut Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears que han explicat a l'alumnat de 4t. d'ESO la importància de la sanitat ambiental, com afecta a les nostres vides i com podermillorar-la.


  

 

Un curs més la Comissió Ambiental de l'IES Sineu ha organitzat unes xerrades informatives dirigides a l'alumnat de 1r. Batxillerat en relació a les principals preocupacions ecològiques actuals. En aquest cas, la petjada ecològica ha estat el concepte clau: en què consisteix, com ens afecta, com poden influir en ella i quina necessitat hi ha de fer-ho.


  

 

S'ha realitzat una activitat en la que s'ha pesat la quantitat de plàstic generat en 1 setmana al centre i ha sortit que fem entre alumnes i professors: 13 Kg. Fent extrapolacions, això suposaria 52 Kg en 1 mes. En 1 trimestre serien 156 kG. En 1 curs això suposarien 468 Kg!!!!! De cara a final de curs he d'aconseguir reduir la quantitat de plàstic que generam.

 

Avui hem tingut un taller ben entretingut! Ens han vengut a fer un trivial de fems on l'alumnat de 2n. d'ESO ha demostrat els seus coneixements en relació a l'ecologia i el reciclatge. El trivifems és un a prova molt útil per a tothom.