El dijous 29 de novembre el Conseller d'Educació i Universitat va visitar l'IES SINEU i va poder rebre de primera ma les demandes de l'equip directiu i del claustre de professorat. A les 13h es va reunir amb l'Equip Directiu, després de fer una visita  a les instal·lacions. En la reunió amb l'Equip Directiu se ii varen plantejar tot un seguit  de  demandes entre les que mencionam : millores al centre, on la més preocupant i urgent és la coberta del pavelló. A més d'altres plantejades, a part de mantenir l'escolarització de tots els centres de primària a l'IES, les ràtios dels grups, el transport a batxillerat, la defensa sense fisures de la figura del docent i de l'atac que ha sofert el nostre centre de determinats grups polítics (denúncia de VOX-Actua a la Fiscalia), la necessitat d'una xarxa d'internet de banda ampla, l'ampliació tan necessària dels estudis de CFGM, i la intervenció (dins les seves possibilitats) per poder disposar de la figura del policia tutor consensuada per tots els municipis adscrits. En total una vintena de peticions , les quals acordarem enviar-li per escrit per rebre resposta. A continuació a les 14h reunió amb el claustre on va explicar el sentit de la visita, les millores realitzades en el centre durant aquest tres cursos i va escoltar les demandes del professorat. A les 15,30h es va donar per conclòs el claustre.

Agraïm la visita del conseller, circumstància demanada pel claustre en diverses ocasions. L'únic punt que lamentam és que no hi hagués un petit espai de temps per reunir-se amb els pares.
.