Aquest lloc hi trobareu els dossier que entregaren als pares a les reunions de principi de curs amb els tutors, que vos servirà d'orientació i guia del que es farà durant el curs. Aquest dossier va acompanyat d'uns altres documents que especifiquen les activitats complementàries i extraescolars, així com les lectures obligatòries i els terminis de les mateixes: