El "Fondo Mallorquín de Solidaridad" ha deixat a l'IES Sineu durant aquest inici de curs l'exposició titulada "L'educació a Nicaragua". Aquesta exposició ens mostra la realitat d'un país empobrit, Nicaragua, les seves dificultats i la importància de l'educació per poder deixar de ser-ho, així també com allò que podem fer des del nostre entorn per col·laborar en la millora de la situació a altres bandes del món.

Formulari de contacte

 

 

 

 

 

Calendari