Gràcies a les gestions dutes per l'institut amb l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB) i l'Ajuntament de Sineu, el dia 26 de febrer de 2018 es va signar un conveni amb quatre ajuntaments per poder comptar d'aquest servei.

Des de fa anys, per falta de recursos, el servei de policia tutor no quedava cobert en la seva totalitat, o millor dit no es comptava amb ell, només comptàvem amb l'assistència puntual de la policia local en cas de necessitat. El centre havia d'oferir el seu propi programa de sensibilitat, formació i educació vial ja que no podíem comptar amb el servei, com cal, de policia tutor, així com sabíem que tenien la resta de centres de l'illa.

Sabíem que la particularitat del nostre centre feia més complexa la figura del policia tutor, ja que tenim alumnat molt disseminat (9  municipis), fet que dificultava trobar la forma jurídica que permetés la col·laboració entre els municipis a l'hora de dur a terme les funcions pròpies del policia tutor al nostre centre.

A proposta de l'IES Sineu, amb la col·laboració, gestió i assessorament  l’ISPIB , de l’Ajuntament de Sineu i altres consistoris del Pla de Mallorca que tenen alumnat dels seus municipis a l’institut de Sineu (Sant Joan, Llubí, Sencelles i Maria de la Salut), s’ha signat un conveni que estableix mecanismes de col·laboració entre els diferents ajuntaments esmentats, la qual cosa permetrà reforçar les plantilles policials per circumstancies especials i temporals, o per causes extraordinàries. Concretament, es tracta de que aquests Ajuntaments col·laborin amb el  de Sineu en la prestació del servei de policia tutor a l’IES Sineu (que rep alumnes de nou municipis de la Mancomunitat del Pla).

Es confia que properament més municipis s'adheriran al conveni. El funcionament es posarà en marxa el mes de març, i serà coordinat pel Sr. Rafel Covas que elaborarà un calendari de funcions assignades a cada policia tutor de cada municipi signant, així com els dies de presència, orientació i formació al centre. Agrair l'esforç realitzat per la nostra comunitat educativa, per la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, menció especial al  Director General d'Emergències i Interior Sr. Pere Perelló, al coordinador de policies tutors el Sr. Rafel Covas  i als ajuntaments signats del conveni.      

(Rafel Crespí, director de l'IES Sineu)