Enguany el centre ha posat en marxa un paquet de mesures per tal de millorar el procés d'aprenentatge de totes els nostres alumnes, es desgranen a continuació:

A l'ESO fan dues hores setmanals de desdoblaments: a 1r d'ESO Biologia / Anglès, a 2n d'ESO Tecnologia / Física i Química, a 3r d'ESO Biologia / Física i Química i també Català / Castellà. Mentre la meitat del grup fa l'assignatura 1 l'altra meitat fa l'assignatura 2 i a l'hora següent canvien, d'aquesta manera es treballa amb grups reduïts facilitant que facin activitats més pràctiques, tallers, laboratoris...

A 4t d'ESO a Anglès, es fan agrupaments flexibles. Aquesta mesura consisteix a agrupar els alumnes de diferents grups segons el nivell inicial que tenguin de la matèria, prenent com a referència la informació que tenen els departaments sobre el rendiment de cada alumne del curs passat. A 3r ESO es fan agrupaments flexibles motivats pel desenvolupament curricular de l’alumnat i a 4t ESO els agrupaments estan motivats pel tipus de matemàtiques (matemàtiques aplicades o acadèmiques).

A Formació Professional bàsica, Cicle Formatiu i Batxillerats, no hi ha flexibilitats.

A 1r i 2n d'ESO, per poder donar el màxim de suport al procés d'aprenentatge, els alumnes tendran entre 4 i 6 hores setmanals amb suport dins l'aula, de manera que per atendre la diversitat hi haurà dos professors a la classe (matemàtiques a 1rESO, i català i castellà a 1r i 2n ESO).

Totes les classes d'Anglès de 1r a 3r d'ESO són impartides per 2 professors i 1 hora d'anglès setmanal a 1r de batxillerat també s'imparteix d'aquesta manera.