Benvolguda família:

Com tots sabeu amb l’arribada del Coronavirus vivim una situació excepcional que esperem que passi prest i puguem tornar a la normalitat.

Aquesta situació és nova per a tots nosaltres, famílies, alumnes i professorat. Mai havíem viscut un tancament de les escoles i per tant hem d’improvisar els protocols per poder minimitzar els efectes d'aquests dies en el seguiment curricular del curs.

Els vostres fills varen sortir del centre, el divendres, amb tasques. Per tal de facilitar l'aprenentatge hem elaborat un document per classe i hem posat les tasques de cada grup en un arxiu que ho trobareu a la web del centre. A més vos volem fer arribar la següent informació:

 

Feines i hàbits per a l'alumnat:

- Cada professor ha posat feina/tasques a l’alumnat per fer durant aquests dies. Alguns ja les han donades a l’alumnat i d’altres les aniran enviant. A l'enllaç que teniu a la part de dalt d'aquest text trobareu els documents de tasques, heu de cercar el full corresponent al curs del vostre fill/a i hi trobareu el tipus de feina i el canal de comunicació amb el professorat.

- Seguint les darreres instruccions de la Conselleria d’Educació, durant aquests dies el professorat treballarà des de casa. Estarà disponible per a l’alumnat en el mateix horari lectiu. Els canals de comunicació amb el professorat són el correu electrònic o les plataformes digitals que s'utilitzin.

- Convendria que els matins l’alumnat seguís a casa un horari de feina semblant al que faria a classe.
Pel que fa a les avaluacions:

- Dins el procés d'avaluació contínua el centre ha considerat adequat mantenir el calendari d'avaluacions. Farem les avaluacions de manera telemàtica la setmana del 23 al 26 de març i podreu consultar les notes al GESTIB, on estaran disponibles a partir de dissabte 28 a les 0h.

- Si qualque família no té el codi d’accés al GESTIB el pot sol·licitar a traves de la pàgina web del centre . Per accedir al GESTIB trobareu un enllaç a la plana WEB.- Si la suspensió de les classes tengués continuïtat a partir del dilluns 30 de març, ja cercaríem una via per fer arribar el butlletí de notes a les famílies ( GESTIB alumnat, correu electrònic, etc...)

 

Pel que fa als exàmens:

- Una vegada tornem a les aules procurarem fer un calendari equilibrat de proves i exàmens per tal de no sobrecarregar l’alumnat.
Informacions sobre convocatòries i processos de matrícules estudis postobligatoris i FCTs:

- Segons les darreres informacions rebudes de dia 17 de març. El calendari de matrícula de la PBAU (prova de batxillerat per a l’accés a la universitat) s’adaptarà al temps ajornat. Existeix la possibilitat que les proves PBAU s’endarrereixin, que hi hagi una adaptació de temaris i proves i/o modificació del calendari lectiu de 2n de batxillerat. S’ha insistit en que es prendran les mesures per tal que els alumnes no surtin perjudicats, així que tranquil·litat, vos anirem informant així com anem rebent noves informacions.

- El mòdul d’FCT (formació als centres de treball) actualment està suspès. Segons darreres informacions de dia 17 de març, es flexibilitzaran durada i calendari si cal. S’ha insistit en que es prendran les mesures per tal que els alumnes no surtin perjudicats, així que tranquil·litat, vos anirem informant així com anem rebent noves informacions.

- Segons darreres informacions de dia 17 de març, s’adaptarà el calendari de matrícula i de les proves d'accés a CFGM i CFGS.

- Segons darreres informacions de dia 17 de març, s’adaptarà el calendari del procés de matrícula als CFGM i CFGS.

 

Estam a la vostra disposició i a la vegada vos demanam la vostra col·laboració per tal que aquests dies d’escoles tancades s’aprofitin el millor possible. Les situacions excepcionals com aquesta requereixen del suport i la comprensió de tothom.

Per damunt de tot cal recordar que en aquest moment el més important és evitar la propagació del COVID-19 per tal de poder retornar a la normalitat com més aviat millor.

Cordialment,

L’equip directiu.

 

 

 

 

 

 

Calendari