Després de les protestes dutes a terme per l'alumnat i les famílies de l'IES SINEU per poder tenir transport escolar l'alumnat de batxillerat i de CFGM dels municipis adscrits al centre, podem confirmar que s'ha aconseguit un acord a tres bandes  ( administració, ajuntaments i famílies ). El repartiments de les despeses en aquest curs ho faran majoritàriament els ajuntaments, per així poder reduir el cost a les famílies. La conselleria aporta un percentatge menor aquest curs, amb el compromís d'incrementar l'aportació ( via conveni ajuntaments ) de cara al curs vinent.

La direcció de l'IES SINEU, juntament amb la directiva de l'AMIPA ha dut a terme el procés de pressionar i aconseguir seure a la mateixa taula les tres parts implicades. No podem deixar d'agrair la bona voluntat de totes les parts, en especial en aquest curs als ajuntaments implicats perquè la seva predisposició ha permès desbloquejar el tema econòmic i a l'hora alleugerar el cost de les famílies, menció especial per l'Ajuntament i les famílies de Llubí que tot i tenir en un primer moment el transport resolt assumeixen la despesa derivada del conveni. També, els agraïments a la conselleria d'Educació Universitat i Recerca, i en concret a la direcció general responsable del transport escolar per entendre les demandes i la singularitat del nostre centre pel que fa a la dispersió i a les nul·les connexions del transport públic.

Ara allò realment important per les famílies de l'alumnat postobligatori actual i de cara al futur és haver arribat a un acord de continuïtat de cara al curs vinent i, a més a més,  el compromís d'ampliar les  places del transport escolar amb la nova adjudicació que es durà a terme el curs escolar 2021-22..