La nova ubicació serà al carrer des Capellà Penya s/n

A la mateixa hora que a l'altre lloc.