L'ALUMNAT DE BATXILLERAT NO POT FER ÚS DEL TRANSPORT ESCOLAR FINS QUE NO REBI EL CARNET CORRESPONENT

(estarem entre una setmana i deu dies atenir clares les places buides dels busos que podran ser ocupades provisionalment per l'alumnat de batxillerat i CFGM)

LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI SENSE LA CORRESPONENT AUTORITZACIÓ SERÀ TRACTAT COM UNA FALTA DISCIPLINÀRIA I POT SUPOSAR LA PÈRDUA DEL DRET.

.
El Director.