L'alumnat de batxillerat no pot fer ús del transport escolar fins que no rebi el carnet corresponent (estarem entre una setmana i deu dies atenir clares les places buides dels busos que podran ser ocupades provisionalment per l'alumnat de batxillerat i CFGM).

La utilització del servei sense la corresponent autorització serà tractat com una falta disciplinària i pot suposar la pèrdua del dret.

El Director.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendari