L'alumnat que cursa l'assignatura d'Anatomia Aplicada a 1r Batxillerat ha realitzat un projecte en relació als primers auxilis.

Després de rebre una formació pràctica conjuntament amb el centre de salut de Sineu han elaborat un fulletó informatiu en relació a les tècniques bàsiques dels primers auxilis i, finalment, han impartit una classe pràctica a l'alumnat de 3r. ESO.

La formació en prevenció és bàsica per a les nostres vides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendari